Refund PATAKARAN

Maaari kang makakuha ng buong refund para sa isang hindi kumpletong aplikasyon.

Maaari naming isaalang-alang ang isang bahagyang pagbabalik ng mga pondo pabalik sa iyong Bangko/Card depende sa yugto kung saan ang iyong aplikasyon ay nasa. Nagkakaroon kami ng mga bayarin mula sa Departamento ng Pamahalaan, Vendor at Payment Gateway na hindi maibabalik para sa amin, ang nakapirming gastos na ito ay hindi maibabalik kung ang iyong aplikasyon ay nai-lodge na sa departamento ng Pamahalaan.

Hindi na maibabalik ang Government Levy kapag ang aplikasyon ay pormal nang naihain sa may-katuturang site ng awtoridad sa imigrasyon, anuman ang resulta ng iyong aplikasyon sa eVisa.

Hindi kami nagbibigay ng immigration counsel, migration advise sa mga migrante.

Nag-aalok kami ng mga administratibong uri ng tulong at pagsusuri ng eksperto. Tinutulungan ka rin naming magsalin mula sa ibang mga wika sa Ingles.

Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa aming:

Ang bayad sa aplikasyon ay sumasaklaw sa mga gastos sa pagproseso at hindi maibabalik kung ang iyong aplikasyon ay tinanggihan o kung ito ay naisumite na sa website ng Pamahalaan