สอบถามสถานะการสมัคร e-Visa ของอินเดีย

สอบถามเกี่ยวกับสถานะวีซ่าของคุณโดยใช้รหัสใบแจ้งหนี้การสมัครหรือหมายเลขหนังสือเดินทางพร้อมกับวันเดือนปีเกิด

 
*
รหัสใบแจ้งหนี้แอปพลิเคชันเริ่มต้นด้วย INIVO
  • โปรดป้อนรหัสใบแจ้งหนี้แอปพลิเคชันที่คุณได้รับทางไปรษณีย์
 

OR

 

หากคุณไม่ทราบรหัสใบแจ้งหนี้ใบสมัครของคุณ ให้ค้นหาโดยใช้หมายเลขหนังสือเดินทางและวันเกิดแทน

*
กรอกหมายเลขหนังสือเดินทางตามที่กรอกในใบสมัคร e-Visa ของอินเดีย
 
*
กรอกวันเกิดตามที่กรอกในใบสมัคร e-Visa ของอินเดีย
 
 

คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย captcha ด้านล่าง

คำตอบแคปช่าไม่ถูกต้อง