ดาวน์โหลดใบแจ้งการสมัคร e-Visa อินเดีย

หากต้องการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ โปรดป้อนรหัสใบแจ้งหนี้แอปพลิเคชันของคุณตามที่ได้รับในอีเมล

 
*
รหัสใบแจ้งหนี้แอปพลิเคชันเริ่มต้นด้วย INIVO
 
 

คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย captcha ด้านล่าง

คำตอบแคปช่าไม่ถูกต้อง