ÅTERBETALNINGSPOLICY

Du kan få full återbetalning för en ofullständig ansökan.

Vi kan överväga en partiell återbetalning av pengar tillbaka till ditt bank-/kort beroende på det stadium som din ansökan befinner sig i. Vi ådrar oss en avgift från regeringsavdelningen, leverantören och betalningsporten som inte är återbetalningsbar för oss, denna fasta kostnad kan inte återbetalas om din ansökan redan har lämnats in till myndigheten.

Statlig avgift kan inte returneras när ansökan formellt har lämnats in på den relevanta immigrationsmyndighetens webbplats, oavsett resultatet av din eVisa-ansökan.

Vi ger inte migrationsråd, migrationsråd till migranterna.

Vi erbjuder administrativa typer av hjälp och expertgranskning. Vi hjälper dig också att översätta från andra språk till engelska.

Om du behöver mer information, se vår:

Ansökningsavgiften täcker handläggningskostnader och kan inte returneras om din ansökan avslås eller om den redan har lämnats in på regeringens webbplats