Indisch elektronisch visum voor Belgische paspoorthouders 

Bijgewerkt op Jul 17, 2023 | Indiaas e-Visum

Belgische paspoorthouders kunnen nu een Indiaas E-Visum aanvragen om niet alleen te reizen en India te verkennen. Maar ook om een ​​medische behandeling in India te krijgen of om een ​​bedrijf in India te vestigen. 

Wist u dat paspoorthouders van negenenzestig nationaliteiten nu in aanmerking komen voor het verkrijgen van een Indiaas elektronisch visum voor reizen, toerisme en nog veel meer naar India. 

Om het voor aanvragers van andere nationaliteiten gemakkelijk en ongecompliceerd te maken, heeft de Indiase regering een aanvraagproces opgesteld voor het verkrijgen van een Indiaas visum dat probleemloos en supersnel is. 

Behalve dat het een ongecompliceerd en snel proces is, is het verkrijgen van een Indiaas e-visum ook een tijd- en moeitebesparend proces, aangezien aanvragers geen tijd en moeite hoeven te investeren in reizen naar een locatie die visa afgeeft voor het bezoeken van verschillende landen. 

U vraagt ​​zich vast af hoe het visum ter goedkeuring kan worden opgestuurd zonder naar een ambassade of consulaat te reizen. 

Welnu, de visumaanvraag wordt verzonden via een digitaal medium waarin een elektronisch aanvraagformulier wordt ingevuld. Dit formulier zal de Indiase regering bereiken die het zal goedkeuren. 

Dit hele proces vindt plaats op het internet zelf. Het goedgekeurde visum wordt ook via een elektronisch medium naar de aanvrager gestuurd. 

Overheid van India staat een bezoek aan India toe door een aanvraag in te dienen: Indisch visum online op deze website voor verschillende doeleinden. Als uw voornemen om naar India te reizen bijvoorbeeld een commercieel of zakelijk doel heeft, dan komt u in aanmerking voor: Indisch Zakelijk Visum Online (Indian Visa Online of eVisa India for Business). Als u van plan bent om als medische bezoeker naar India te gaan om medische redenen, een arts te raadplegen of voor een operatie of voor uw gezondheid, Overheid van India heeft Indisch medisch visum Online beschikbaar voor uw behoeften (Indian Visa Online of eVisa India voor medische doeleinden). Indiase toeristenvisum online (Indian Visa Online of eVisa India for Tourist) kan worden gebruikt voor het ontmoeten van vrienden, het ontmoeten van familieleden in India, het volgen van cursussen zoals yoga of voor sightseeing en toerisme.

Is er een noodzaak voor Belgische paspoorthouders om een ​​Indiaas e-visum aan te vragen om naar India te reizen

Ja. Een Indiaas visum is vereist! 

Niet alleen de Belgische aanvragers, maar elke aanvrager uit verschillende landen en nationaliteiten die in aanmerking komen voor een E-Visum zijn verplicht om een ​​elektronisch visum aan te vragen voordat ze naar India reizen. 

Op basis van de intentie en de duur van het bezoek van de Belgische paspoorthouders aan de Indiase deelstaten, moeten ze nauwkeurig verschillende visa aanvragen die door de Indiase overheid worden aangeboden. 

Voor toerisme biedt de regering van India een toeristenvisum aan. Dit visum wordt ook wel het Indiase e-toeristenvisum genoemd. Dit visum wordt afgegeven aan die Belgische paspoorthouders wiens belangrijkste en enige doel van reizen naar India toerisme is en het land verkennen. 

Dit kan het deelnemen aan yoga-evenementen, sightseeing, het bezoeken van dierbaren en kennissen die in het land blijven en nog veel meer is toegestaan ​​onder één Indisch toeristenvisum. 

Naast het toeristenvisum kunnen de Belgische paspoorthouders die het land niet alleen voor toeristische doeleinden willen bezoeken, maar een bedrijf willen oprichten of zaken willen doen in de Indiase deelstaten, ook een speciaal soort visum aanvragen, de zogenaamde het e-visum voor Indiase zaken. Met dit visum kunnen Belgische paspoorthouders hun zakelijke activiteiten in het land voortzetten. 

Het derde soort visum dat aan de Belgische paspoorthouders wordt verleend, is een Indiaas medisch visum. Met dit visum kunnen aanvragers tijdens hun verblijf in India medische hulp zoeken. 

Het is raadzaam voor elke houder van een Belgisch paspoort om twee keer na te denken voordat hij een visum aanvraagt, om er zeker van te zijn dat het aan hem verstrekte visum in overeenstemming is met het doel van zijn bezoek aan het land. Aan elke vereiste die bij elk soort visum hoort, moet door de aanvrager worden voldaan. 

LEES VERDER:
Als het gaat om het aanvragen van een visum voor India, vereist de procedure dat u een miljoen vragen beantwoordt en stelt. Of laten we zeggen dat het meer is om vragen te stellen en te beantwoorden om uit het proces te komen. Om u te helpen het mechanisme van het indienen van een Indiase visumaanvraag te begrijpen en wat u allemaal moet weten, hebben we dit artikel samengesteld om op zijn minst een paar vragen van u te beantwoorden en u deze te laten begrijpen. Meer informatie op Visumaanvraag India.

Wat zijn de documenten die nodig zijn voor het aanvragen van een indiaan door de aanvragers van Belg om de Indiase e-visumaanvraag te voltooien 

De paspoorthouders die tot België behoren en die India willen bezoeken met de bedoeling om te reizen en toerisme, zijn verplicht om online een E-Toeristenvisum aan te vragen bij de regering van India. De voorwaarden voor het verkrijgen van een Indiaas e-visum voor toeristische doeleinden volgens de Indiase regering zijn als volgt: 

 • De Belgische paspoorthouders moeten een vaak gebruikt e-mailadres hebben waarmee ze de nodige updates over hun visum kunnen krijgen.
 • De paspoorthouders van de Belg moeten er ook voor zorgen dat ze in het bezit zijn van geldige creditcards en debetkaarten waarmee ze toegang kunnen krijgen tot het online betalingsportaal van Indian E-Visa. 
 • De paspoorthouders van België zouden ten slotte zorgen voor de vereiste van een geldig paspoort dat niet is verlopen of dat niet zal verlopen vóór de vermelde datum in hun Visa. 

Naast de bovengenoemde vereisten, omvatten de aanvullende voorwaarden waaraan de Belgische paspoorthouders moeten voldoen voordat ze het Indiase toeristenvisum voor toeristische doeleinden gaan aanvragen, het volgende: 

 • Eerst en vooral, een belangrijke voorwaarde waar de Belgische paspoorthouder onder alle omstandigheden voor moet zorgen, is zijn paspoort. Concreet moet het paspoort nog 180 dagen geldig zijn. De dagen worden berekend vanaf de startdatum van het Indiase E-Visum van de aanvrager. 
 • Voor het verkrijgen van in- en uitreisstempels in het paspoort dienen twee blanco pagina's beschikbaar te worden gehouden. 
 • Het Indiase E-Visum voor Belgische paspoorthouders kan niet worden omgezet. Bovendien kan het niet worden verlengd tot na de in het visum vermelde geldigheidsperiode. 
 • Het maximale aantal dagen dat een Belgische aanvrager in de Indiase deelstaten kan verblijven onder het Indiase elektronische visum is slechts negentig dagen. 
 • Met het Indiase E-Visum kunnen de Belgische paspoorthouders het land binnenkomen en er voor een bepaald aantal dagen verblijven op specifieke binnenkomsten. Meer dan dat is niet toegestaan ​​op dit soort Visa. De reizigers mogen ook twee keer per jaar het Indiase elektronische visum aanvragen. 
 • Elke houder van een Belgisch paspoort moet ervoor zorgen dat elke aanvrager een individueel paspoort heeft voor de visumaanvraag. Elke aanvrager moet zijn eigen visum en paspoort bij zich hebben. Deze regel is ongeacht de leeftijd van de aanvrager. Er zijn geen gezamenlijke visa of paspoorten toegestaan ​​voor het Indiase e-visum. 
 • Minderjarigen of kinderen kunnen niet worden opgenomen in de elektronische visumaanvraag van een ouder of voogd. 
 • De Belgische reiziger moet een hardcopy of een gedrukt exemplaar van zijn Visa bij zich hebben elke keer dat hij de Indiase staten en steden gaat verkennen. 
 • Hoewel het Indiase elektronische toeristenvisum een ​​visum is dat is gemaakt voor reizigers en bezoekers om het land te verkennen, mogen ze niet in India blijven of die gebieden bezoeken waarvan de toegang voor reizigers verboden is. 
 • De Belgische paspoorthouders die in het bezit zijn van een diplomatenpaspoort. Of internationale reisdocumenten komen niet in aanmerking voor het verkrijgen van een Indiaas elektronisch visum. 

Wat betreft de in- en uitstappunten waarlangs aankomst en vertrek uit India kunnen plaatsvinden, zullen de Belgische reizigers hun in- en uitstaphavens kunnen kiezen uit achtentwintig verschillende luchthavens in verschillende staten van India. En vijf zeehavens ook in het land. 

De Belgische paspoorthouders worden in veel gevallen verzocht om een ​​visum te verkrijgen bij een Ambassade of het Consulaat. In deze gevallen besluiten ze over land naar India te reizen. 

LEES VERDER:
U moet zich ervan bewust zijn dat voor het online aanvragen van een visum voor India (eVisa India) een reeks ondersteunende documenten vereist is. Deze documenten zijn verschillend, afhankelijk van het type Indiase visum dat u aanvraagt. Meer informatie op Vereiste documenten voor Indian Online Visa (India eVisa)

Wat is de tijd die nodig is voor het verkrijgen van een Indiaas e-visum vanuit België 

Na de succesvolle afronding van elke stap in het aanvraagproces van het Indiase E-Visum, kan de aanvrager verwachten dat zijn visum binnen twee tot vier dagen wordt goedgekeurd. Deze tijd kan door veel factoren ook toenemen. 

Factoren zoals het indienen van aanvullend bewijs ter ondersteuning van de documentatie of details die al in de sollicitatievragenlijst zijn verstrekt. Of op feestdagen en in het weekend wanneer de betreffende organisatie niet werkt, kan de tijd waarop de visa bij de aanvrager aankomen worden verlengd. 

Het bewijs dat zal worden beschouwd als ondersteunende documentatie voor de informatie die al tijdens het aanvraagproces is verstrekt, is als volgt: 

 • De gescande afbeelding van de eerste pagina van het Belgisch paspoort van de aanvragers. Deze pagina bevat meestal essentiële informatie over de persoonlijke gegevens van de sollicitant. 
 • Recente kleurenfoto van de Belgische paspoorthouder die een Indiaas E-Visum aanvraagt. 

De recente kleurenfoto die wordt gevraagd om in te dienen, moet voldoen aan deze richtlijnen en vereisten: 

 • De achtergrond van de afbeelding moet wit zijn. Geen enkele andere kleur zal worden vermaakt. 
 • Het gezicht van de Belgische paspoorthouder moet in het midden van de afbeelding staan. Het gezicht staat in ieder geval niet in het midden en opzij, wat zal leiden tot afwijzing van de afbeelding door de Indiase autoriteiten. 
 • Het volledige gezicht van de sollicitant moet volledig in beeld komen. Dit betekent dat het hele gezicht van de kruin tot aan het uiteinde van de kin van de aanvrager in beeld moet worden gebracht. 
 • Het beeld mag niet wazig zijn. Bovendien moet de focus ook kristalhelder zijn. 

LEES VERDER:
Er zijn omstandigheden waarin u naar India moet reizen en in geval van nood een visum voor India nodig heeft. Dit kan zijn door ziekte, overlijden, juridische oorzaken of andere banden die onmiddellijke aanwezigheid vereisen. Meer informatie op Visumaanvraag India voor noodgevallen.

De aanvraagprocedure gevolgd door de Belgische paspoorthouders voor het aanvragen van een Indiaas elektronisch visum 

Voor het verkrijgen van een Indiaas e-visum wordt van aanvragers uit alle delen van de wereld verwacht dat ze een website of online service bezoeken die Indiase elektronische visa aanbiedt. In dit geval moet de aanvrager een Indiase e-visumwebsite op internet bezoeken. 

Daarna moeten ze een link voor een aanvraagformulier vinden. Dit aanvraagformulier moet betrekking hebben op het soort visum dat een aanvrager aanvraagt ​​voor een bezoek aan India. 

Het aanvraagformulier bevat veel velden en spaties die door de aanvrager worden ingevuld. De informatie die in het aanvraagformulier wordt gevraagd, gaat voornamelijk over het volgende:

 • Persoonlijke informatie en details die meestal op de eerste pagina van hun paspoort staan. 
 • Professionele details en informatie over hun professionele status en inspanningen. 
 • Educatieve achtergrond en informatie over hun educatieve geschiedenis. 
 • Paspoortgegevens omvatten informatie over de persoonlijke of biografische gegevens van de aanvragers die hun identiteit en andere soortgelijke details aangeven. 

De aanvrager kan bij deze gegevens een set vragen over aanvullende zekerheden verwachten. Deze vragen zullen niet in een beschrijvende stijl zijn. Maar deze vragen vereisen eerder een antwoord in een volmondig ja of nee. 

Elke Belgische paspoorthouder die deze vragen zal beantwoorden, wordt verzocht eerlijke antwoorden te geven. En vul het formulier oprecht in. 

Op bepaalde momenten wordt de aanvrager ook gevraagd om bij binnenkomst in het land een gelekoortsvaccinatiedocument te overleggen. Dit kan zeer waarschijnlijk gebeuren wanneer de reiziger naar een land is gereisd of verbleven waar gele koorts is verspreid. 

Als de reiziger om welke reden dan ook het gelekoortsdocument niet kan overleggen, wordt hem gevraagd bijna zes dagen in quarantaine te gaan zodra hij het land binnenkomt. 

Voor de verwerking van het Indiase E-Visum wordt van elke houder van een Belgisch paspoort verwacht dat hij een debetkaart of kredietkaart bij de hand heeft. Zodra de kosten zijn betaald op de website waar ze het aanvraagformulier hebben ingevuld, wordt het visum ter goedkeuring naar de Indiase autoriteiten gestuurd. Het Indiase toeristenvisum wordt vervolgens naar de e-mailinbox van de aanvrager gestuurd. 

De laatste en laatste stap op weg naar het voltooien van de Indiase elektronische visumaanvraagprocedure voor het verkrijgen van verschillende soorten visa voor reizen naar India, is het afdrukken van het visum zodra het per post aankomt in PDF-formaat. 

Er zijn twee voordelen van het bewaren van een gedrukt exemplaar van Visa, namelijk: 

 • Ze zullen worden gebruikt om in te dienen bij de Indiase autoriteiten op de luchthaven zodra de aanvrager in het land aankomt. 
 • Ten tweede kan de aanvrager het visum altijd bij zich houden wanneer hij de schoonheid van India gaat verkennen. 

Alle informatie van de aanvrager wordt gecontroleerd bij aankomst in de haven van binnenkomst. Niet alleen worden het visum en het paspoort gecontroleerd, maar de ambtenaren nemen ook vingerafdrukken van de aanvrager. En ook een kleurenafbeelding van de Belgische reiziger. 

Ten slotte krijgt de aanvrager bij binnenkomst in het land een stempel op zijn paspoort.Dit zal gebeuren nadat de ambtenaren op de luchthaven alle andere informatie en documenten van de Belgische aanvrager zoals hun paspoort, visum, enz. hebben gecontroleerd en geverifieerd. 

LEES VERDER:
Het visumaanvraagformulier voor India was tot 2014 een papieren formulier. Sindsdien maken de meeste reizigers gebruik van de voordelen van het online aanvraagproces. Veelgestelde vragen over de Indiase visumaanvraag, over wie deze moet invullen, de informatie die nodig is in de aanvraag, de duur die nodig is om te voltooien, eventuele voorwaarden, geschiktheidsvereisten en richtlijnen voor betalingsmethoden worden al in detail gegeven op deze link. Meer informatie op Indian Visa aanvraagproces.

Indisch elektronisch visum voor Belgische paspoorthouders Samenvatting

Belgische paspoorthouders kunnen nu een Indiaas E-Visum aanvragen om niet alleen te reizen en India te verkennen. Maar ook om een ​​medische behandeling in India te krijgen of om een ​​bedrijf in India te vestigen. 

Reizigers kunnen, door de bovengenoemde eenvoudige stappen te volgen, razendsnel een goedgekeurd visum aanvragen en krijgen. Bovendien zijn de Visa-kosten uiterst betaalbaar en zijn de dagen die nodig zijn om het Visa te verwerken ook korter! 

LEES VERDER:
Een van de meest populaire heuvelstations in India, Mussoorie, hoewel geen officiële zomerhoofdstad zoals andere heuvelstations, was tijdens de koloniale periode een van de zomerresorts van de Britten, niet alleen vanwege het koele klimaat maar ook vanwege de landschappelijke schoonheid. dat altijd indruk maakt op iedereen die er getuige van is. Rustend op de uitlopers van de Garhwal Himalayan Range, is het heuvelstation beroemd om zijn blauwe, mistige, met sneeuw bedekte heuvels, heldere, groene valleien, verre uitzichten op de rivieren Ganga en Jamuna, en op de Doon-vallei en de stad Dehradun waar het op uitkijkt. Een charmante kleine vakantie in dit schilderachtige heuvelstation, wandelend over de kronkelende wegen op heldere, zonnige dagen, zou een droom van een vakantie zijn. Om u te helpen die vakantie te hebben, is hier een gids voor een vakantie in Mussoorie voor toeristen. U moet een Indiaas visum voor toerisme hebben om naar India te komen. Meer informatie op Schitterende vakantie in Mussoorie, een voortreffelijk Hill Station van India


Burgers van vele landen, waaronder Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Nieuw Zeeland, Australië, Duitsland, Zweden, Denemarken, Zwitserland, Italië, Singapore, United Kingdom, komen in aanmerking voor Indian Visa Online (eVisa India), inclusief het bezoeken van stranden van India op toeristenvisum. Inwoner van meer dan 180 landenkwaliteit voor Indiase Visa online (eVisa India) volgens In aanmerking komende Indiase visa en pas de Indian Visa Online toe die wordt aangeboden door de Overheid van India.

Mocht u twijfels hebben of hulp nodig hebben bij uw reis naar India of Visa for India (eVisa India), dan kunt u de Indiase Visa online hier en als u hulp nodig heeft of verduidelijking nodig heeft, dient u contact op te nemen Indiase Visa Help Desk voor ondersteuning en begeleiding.