Έρευνα κατάστασης αίτησης ηλεκτρονικής βίζας στην Ινδία

Ενημερωθείτε για την Κατάσταση της Βίζας σας χρησιμοποιώντας την Ταυτότητα Τιμολογίου Αίτησης ή τον Αριθμό Διαβατηρίου μαζί με την Ημερομηνία Γέννησης

 
*
Το αναγνωριστικό τιμολογίου εφαρμογής ξεκινά με INIVO.
  • Εισαγάγετε το αναγνωριστικό τιμολογίου της αίτησης, που λάβατε στην αλληλογραφία σας.
 

OR

 

Εάν δεν γνωρίζετε το αναγνωριστικό τιμολογίου της αίτησης, κάντε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον αριθμό διαβατηρίου και την ημερομηνία γέννησης

*
Εισαγάγετε τον αριθμό διαβατηρίου όπως έχει εισαχθεί στην εφαρμογή Indian e-Visa.
 
*
Εισαγάγετε την Ημερομηνία γέννησης όπως έχει εισαχθεί στην εφαρμογή Indian e-Visa.
 
 

Πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου captcha παρακάτω.

Λανθασμένη απάντηση captcha.